|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

REGULAMIN

§ 3

Zakres wsparcia

Osoby objęte wsparciem uczestniczą w szkoleniu w wymiarze 18 godzin (3 dni x 6 godzin) obejmującym następujące bloki tematyczne:

Moduł 1. Kryteria uczestnictwa w projekcie

 • Ja – przedsiębiorcą, czyli co muszę wiedzieć zanim zacznę
 • Biznesplan – czyli kryteria rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności.

Moduł 2. Przedsiębiorczość – wprowadzenie

 • Przedsiębiorstwo czym jest – definicje, cechy, cele i rodzaje prowadzonej działalności
 • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Terminarz przedsiębiorcy, czyli podstawowe definicje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Moduł 3. Wybrane formy organizacyjno – prawne

 • Indywidualna działalność gospodarcza
 • Spółki – możliwości, zasady, wady i zalety
 • Fundacje, spółdzielnie i Stowarzyszenia, jako specyficzne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Moduł 4. Procedura rejestracji działalności gospodarczej

 • Początek czyli pieczątka i rachunek bankowy
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Profil zaufany/podpis elektroniczny
 • ZUS – co musi wiedzieć przedsiębiorca
 • Urząd Skarbowy.

Moduł 5. Formy opodatkowania działalności

 • Wybrane formy opodatkowania działalności
 • Podatkowa Księga przychodów i kosztów
 • Karta podatkowa.

Moduł 6. Podstawy marketingu

 • Marketing i promocja krok po kroku
 • Fanpage – w mediach społecznościowych
 • Strona internetowa – tworzenie.