|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

ZADANIE

Zakres tematyczny

Wsparcie szkoleniowo-doradcze prowadzone będzie w następującym zakresie:

– prowadzenie działalności gospodarczej

– pomoc w przygotowaniu biznesplanu

– doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, gdzie w jakiej formie można skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PUP, projekty UE).

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.