|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

ZADANIE

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Zadanie pod nazwą „Wsparcie szkoleniowo-doradcze” skierowane jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, planują założyć własną firmę i potrzebują zdobyć informacje i umiejętności, które ułatwią im to zadanie. Cykl szkoleń będzie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikują się osoby:
– które zamieszkują obszar Gminnego Programu Rewitalizacji.

– pozostają w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (nie pracujące, zatrudnione na umowach zlecenie, w czasie wypowiedzenia umowy o pracy).

Realizacja będzie polegała na przeprowadzeniu 3-dniowych szkoleń (łącznie 18 godzin szkoleniowych) w okresie 1 – 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące dat poszczególnych edycji znajdują się w zakładce „Harmonogram działań”.