|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

REGULAMIN

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu „Wsparcie szkoleniowo-doradcze” realizowanym przez EDUKACJA Waldemar Lewkowicz z siedzibą w Łodzi ul. Rewolucji 1905 roku 7 lok.24, zwanego dalej Organizatorem, na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175.

2. Zadanie „Wsparcie szkoleniowo-doradcze” jest realizowane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” dofinansowanego w ramach umowy Nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/16-00 z dnia 28 kwietnia 2017 r..

3. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2019r.

4. Biuro zadania mieści się w Łodzi, ul. Narutowicza 40 lok 4a, 90-135 Łódź.

5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób.

6. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia jest dostępny na stronie www.rewitalizacja-biznes.pl