|

+48 604 492 463

REWITALIZACJA-BIZNES.PL

REGULAMIN

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik wsparcia jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Organizatora i na stronie internetowej zadania www.rewitalizacja-biznes
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r.