|

+48 604 492 463

O projekcie

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

steinert

Do obiektów będących przedmiotem inwestycji należy Pałac braci Karola i Emila Steinertów znajdujący się przy ulicy Piotrkowskiej 272 a i b, budynki dawnej Drukarni i Farbiarni przy ulicy Piotrkowskiej 274 oraz budynek gospodarczy (przy ul. Piotrkowskiej 272 a), które są częścią dawnego zespołu fabrycznego Karola Gottlieba Steinerta.

W ramach Projektu przywrócony zostanie pierwotny stan wyglądu budynków, ponadto zostanie zagospodarowany teren przyległy wraz z przywróceniem ogólnodostępnych ogrodów pałacowych. Nastąpi odtworzenie budynku, które polegać będzie na przeniesieniu oryginalnych elementów konstrukcyjnych w części istniejącej i odtworzeniu bliźniaczej, brakującej części budynku. W ramach przedsięwzięcia zostaną także wykonane elementy małej architektury, nawierzchnia chodników oraz dróg wewnętrznych i wycinka oraz nasadzenie roślin.

Prace związane z przywróceniem pierwotnego stanu Pałacu (ul. Piotrkowska 272 a i b) będą związane m.in. z:

– remontem elewacji zabytkowych budynków zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich,

– renowacją stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniem nowej stolarki,

– wymianą poszycia dachu,

– wymianą części istniejących stropów drewnianych oraz podłóg na gruncie,

– budową wewnętrznego szybu windowego z windą dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych,

– rozbiórką tarasów pałacowych i ich odtworzeniem.

Dodatkowo, zgodnie z planowaną dokumentacją pt. „Wykonanie projektu odtworzenia tkanin i tapet w zabytkowych wnętrzach Pałacu Steinertów” wykonane zostanie również odtworzenie zabytkowego wystroju wnętrz wraz z odrestaurowaniem pierwotnych okładzin ściennych, stałych obudów oraz renowację istniejących posadzek.

W przypadku budynków Drukarni i Farbiarni (ul. Piotrkowska 274) przeprowadzona zostanie m.in.:

– remont elewacji zabytkowych budynków zgodnie z wytycznymi programu prac konserwatorskich,

– renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowej stolarki,

– wymiana dachu wraz z konstrukcją,

– wymiana istniejących stropów drewnianych oraz podłóg na gruncie,

– rozbiórka wtórnych dobudów do budynków.

W budynkach pałacowych zlokalizowane zostaną m.in. przestrzenie biurowe oraz restauracja z zapleczem kuchennym. Budynek Farbiarni przeznaczony zostanie na przestrzeń biurową, natomiast budynek Drukarni przeznaczony zostanie m.in. na przestrzeń biurową oraz pomieszczenia techniczne.

Projekt

W dniu 28 kwietnia 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.03.01-10-003/16-00 pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim.

Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego.

Poddzialanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno – gospodarczego – ZIT

Termin realizacji: czerwiec 2017 – grudzień 2019

Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi

Całkowita wartość projektu: 38 531 193,08 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 19 849 123,10 PLN